දුම්රිය වර්ජනය අවසන් -හෙට (11) උදෑසන සිට දුම්රිය ගමනාගමන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි

ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සිය වර්ජනය අවසන් කිරීමට තීරණය කර තිබේ. කෙසේ...

2024-06-10 4:14 pm
wedivistara

දුම්රිය වර්ජනය අවසන් -හෙට (11) උදෑසන සිට දුම්රිය ගමනාගමන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි

sss ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සිය වර්ජනය අවසන් කිරීමට තීරණය කර තිබේ. කෙසේ...

2024-06-10 4:14 pm

Entertainment
wedivistara

ප්‍රසිද්ධ TikTok තාරකාවක් ජිවන ගමනින් සමු ගනියි

ප්‍රසිද්ධ ටික්ටොක් තාරකාවක් වන Maddy Baloy මාරාන්තික පිළිකාවක් වැළඳීම හේතුවෙන් මිය ගොස් ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ඇය කාලයක් තිස්සේ රෝගාතුරව සිට ඇති බව සඳහන් වේ. ජීවිතක්ෂයට පත්වන විට ඇය 26...

2024-05-05 8:24 am
Business
Sport

NEWS ALERT